TVP Technik provedl rekonstrukce laboratoří Univerzity Pardubice.